Ren kraft og grønn industri

Kraftknutepunktet

Bøylestad Energipark er lokalisert rett ved et av de største kraftknutepunktene i Norge. Med Bøylefoss Kraftverk og Statnetts sentralnettstasjon som nærmeste nabo har området en unik plassering, tett på produksjon av fornybar energi. Det gjør Bøylestad Energipark særdeles godt egnet for å utvikle bærekraftig kraftkrevende industri.

Vårt mål er å bygge Norges grønneste industriområde.

Tilbake til Bøylestad

Historien om Arendals Fossekompani er uløselig knyttet til Bøylestad. I 1913 etablerte vi Bøylefoss Kraftverk, og under ledelse av Sam Eyde utviklet selskapet seg til en viktig aktør i den første grønne industrielle revolusjonen. Nå skal vi gjøre det igjen.

Vi tror på det grønne skiftet, og sammen med lokale grunneiere bygger vi videre på arven etter Eyde.

Batterikysten

Agder-kysten er en sentral arena for utvikling av grønn industri i Norge. Morrows planlagte giga-batterifabrikk i Arendal og batteri-verdikjeden i Eyde Material Park er en motor for denne utviklingen.

Den planlagte grønne industrien i Arendals-området skal drives av kraft fra kraftknutepunktet på Bøylestad. Bøylestad Energipark skal utvikles i dialog med aktørene langs «batterikysten», men er et selvstendig grønt initiativ som åpner for frittstående bærekraftige industrielle satsninger.