Arven etter Eyde

Det er lange tradisjoner for grønn industri i Arendals-området. I 1896 ble Arendals Fossekompani etablert for å utnytte vannkraften i Arendalsvassdraget. I 1910 kjøpte Sam Eyde seg inn i selskapet og under hans ledelse skjøt utviklingen fart. Eyde ønsket å utnytte det store vannfallet i Bøylefoss til kraftproduksjon, og i 1913 stod Bøylefoss Kraftverk ferdig. Det samme året ble Arendals Fossekompani notert på Oslo Børs.

Arendalsmannen Eyde hadde en svært sentral rolle i utviklingen av den elektrifiserte industrien, både lokalt og nasjonalt. Det er derfor ikke uten grunn at flere av initiativene i den nye grønne industrielle revolusjonen i landsdelen bærer hans navn.

Bøylefoss Kraftverk har gjennom en over 100 år lang historie, lagt grunnlaget for industriell utvikling i Arendals-området. I dag er strømmen fra Bøylefoss landsdelens fremste aktivum for etablering av ny grønn industri. Arendals Fossekompani og Sam Eyde bygget Bøylefoss Kraftverk med et evighetens perspektiv. Det er den samme tilnærmingen som legges til grunn for etablering av Bøylestad Energipark.