Evighetens perspektiv

Bøylefoss kraftverk ble bygget av Arendals Fossekompani i 1913 og er fremdeles i full drift. 

erBøylestad Energipark eies og utvikles av Arendals Fossekompani og lokale grunneiere. Sammen skal vi utvikle ny grønn industri på historisk grunn. På slutten av 1800-tallet kjøpte vi rettighetene til å bygge Bøylefoss Kraftverk, og siden da har vi vært uløselig knyttet til Froland og Bøylestad.  

Arendals Fossekompani ble etablert i 1896 og vi kan se tilbake på en lang og stolt historie med vannkraftproduksjon og industriutvikling. Vårt opprinnelige formål var å utnytte vannressursene i Arendalsvassdraget til elektrisitet. Derfor kjøpte vi rettighetene til en rekke vannfall i vassdraget, inkludert Bøylefossen og Flatenfossen.

I 1913 ble de første strømlinjene fra Bøylefoss Kraftverk åpnet. Strømmen gikk til industriområdet på Eydehavn i Arendal. Det samme året ble vi notert på Oslo Børs, og i årene som fulgte utviklet Arendals Fossekompani betydelige økonomiske muskler. Veksten ledet oss fram til en mer differensiert investeringsstrategi. Mot slutten av 1960-tallet endret vi konsernets formål, og bygde opp en portefølje av investeringer i noterte og ikke-noterte selskaper.

I dag er Arendals Fossekompani et stort og solid internasjonalt investeringsselskap som utelukkende investerer i grønn industri og teknologi. Vi er til stede i 27 land, har over 2200 ansatte og hadde i 2021 en omsetning på 4,2 milliarder kroner.

Når vi nå skal utvikle ny og bærekraftig industri på Bøylestad, er på et vis ringen sluttet. Vi er tilbake der hvor vår vekst og utvikling startet, og vi bygger videre på investeringer som ble gjort for over 100 år siden. I Arendals Fossekompani har vi et langsiktig perspektiv på våre investeringer, og årene som kommer vil Bøylestad Energipark være en av våre største og viktigste satsninger.

arendalsfossekompani.no

For Arendals Fossekompani er ikke bærekraft en trend. Det er vår identitet. Det er det vi kan, og det er det vi gjør. Vi har en stolt arv bygget på en fundamental overbevisning om at jordas ressurser tilhører fremtidige generasjoner. 

– Ørjan Svanevik (CEO)